Databaser

Data gemmes i databaser og genbruges i forskellige sammenhænge

Praktiske databaser

Praktisk IT udarbejder og vedligeholder databaser i Access (forskellige versioner) og i Access App.

Når en database skal udarbejdes skal der bl.a. planlægges:

  • hvilke felter og skærmbilleder der skal bruges?
  • hvilke makroer er nødvendige?
  • Skal nogle data hentes fra andre "systemer" som f.eks. Navision?
  • skal der afrapporteres i Access eller er det mest anvendeligt i Excel eller Word?
  • Hvor skal data bruges?
    i rapporter, breve eller ...
  • hvem skal bruge databasen og hvilken adgang har de brug for?

Den planlægning er et samarbejde mellem din viden om data og hvordan de skal bruges og min viden om Access, databaser og samarbejdet mellem de forskellige Office-programmer.

Når det praktiske arbejde skal udføres skal vi mødes 1 eller flere gange undervejs, for at afstemme at resultatet bliver som det var tiltænkt.

Dokumenter din database

Jeg støder ofte på Access-databaser der er oprettet af en tidligere kollega. Basen fungerer fint, men hvis der er brug for ændringer eller data skal flyttes er der ikke nogen der kender opbygningen.

I sådanne situationer kan Praktisk IT levere et overblik i Excel. Ud over det gode overblik betyder det, at du kan bruge Excel’s standardværktøjer til filtrering og søgning. (Download demo).

Ring 3026 3212 og få et godt tilbud.

Genbrug dine data

Det er vigtigt at data kun vedligeholdes et sted. Bliver de vedligeholdt flere steder er risikoen for fejl for stor og du bruger ekstra tid på opgaven.

Hvis data allerede er gemt, f.eks. i et økonomissystem, og skal bruges i en anden sammenhæng kan man stort set altid udarbejdet et opslag, synkroniserer data eller på anden vis genbruge dem.

Priser

Ingen faste priser pt. Ring 3026 3212 for et godt tilbud.

Der henvises i øvrigt til de generelle leveringsbetingelser der gælder når du handler med Praktisk IT.

Case database i AccessApp

Hvordan kan man bruge databaser?