Indsæt tekst med samme formatering

Efterlyst af Jan

#ExcelTip

27.03.2015 redigeret 09.10.2020

Når du kopierer tekst ind i et regneark, ser det ikke altid så pænt ud.

Tekst som du sætter ind, bliver som standard vist (formateret) på samme måde som der hvor du kopiere FRA. Hvis det ikke passer med regnearkets udseende (format) kan det være bøvlet at rette.

I et regneark hvor du f.eks. har valgt at der skal vises flere linjer i samme celle, kan en tekst du kopierer ind blive vist på 1 linje.

Hvis du vil "beskytte" din formatering i regnearket kan du:

  • Kopier tekst / tal
  • Klik på cellen hvor det skal sættes ind
  • Tryk F2 --> Tryk CTRL+V

Det svarer til at du:

  1. Kopierer tekst / tal
  2. Klik på cellen hvor det skal sættes ind
  3. Vælg Sæt ind (CTRL+V)--> Vælg Indstillinger for sæt ind --> Vælg indsæt værdier.​ (se figur 1)
indstillinger for sæt ind (Excel)

Figur 1. Indstillinger for Sæt ind

I billedet nedenfor kan du se forskellene på de forskellige måder at indsætte værdier på.

Vælg

  • Indsæt værdier = kun tallene sættes ind
  • Indsæt værdier og talformat = Tallene og deres formatering indsættes
  • Indsæt værdier og kildeformatering = tallene, deres formatering og cellens formatering indsættes.
Resultat af forskellige indsætningsmetoder (Excel)