Genveje til sammentællinger

Regnearkets Fyldhåndtag indeholder også forskellige genveje

Hvis du f.eks. skal bruge en kolonne med sammentællinger kan du oprette en autosum og trække den ud til de øvrige celler. Det kan være svært at styre især hvis du har mange rækker. Du kan så i stedet dobbeltklikke.

Du skal:

  1. Opret din talopstilling
  2. Opret sammentællingen i den første celle i yderste kolonne
  3. Dobbeltklik på fyldhåndtaget
    (Se figur 1)
  4. Sum-funktionen kopieres til de øvrige celler

Tipset kan bruges i alle de situationer hvor du har hvor du opstillet tekst og tal i kolonner og derefter ønsker at udfylde resten af cellerne i en kolonne.

Genvejstast

Marker cellerne under/ved siden af de celler der skal tælles sammen og tryk SHIFT+ALT+0 (nul)

Før og efter genvejstast til sammentælling i Excel: SHIFT+ALT+0

11-06-2019


Dobbeltklik på fyldhåndtag

Figur 2

kolonne udfyldt med fyldhåndtag

Figur 3: Resultat

Dette tip kan du bruge i MS Excel og LibreOffice Calc.

Genvejstast til sammentælling SHIFT+ALT+0

Figur 4: Genvejstast