Indsæt tomme rækker eller kolonner

Genvej til at indsætte tomme rækker / kolonner ved hjælp af musen

Med musen kan du:

  1. Marker det område hvor du ønsker indsat et tomt område
  2. Hold SHIFT-tasten nede og træk ned / til højre med musen

Hvis du ønsker

  • tomme rækker - markere du en række
  • tomme kolonner - markere du kolonner
  •  tomme celler - markere du en eller flere celler

Du kan slette tomme rækker, kolonner eller celler ved at trække til venstre / op.

19-05-2014