Fortløbende sidenr når du har data på flere ark

Efterlyst af Inge S. J.

#ExcelTip

                                                                        20.03.2015 redigeret 09.10.2020

Hvis du vil udskrive sider fra forskellige ark i samme sidenummer-serie skal du først gruppere arkene.

Du kan udskrive flere ark med fortløbende sidennr ved at:

  1. Indsæt sidenummer på de ark du skal brug
  2. Når du skal udskrive:
    1. Grupper ark
    2. Udskriv

Det virker på samme måde i LibreOffice Calc. Der er sidenummeret sat ind som standard midt i sidefoden, når du åbner en ny mappe.

Figur 1: Her bruges Excel som eksempel, men det fungere på samme måde i Calc.