Leveringsbetingelser

Her kan du læse om hvordan din leverence bliver behandlet.

Standardprodukter

Leveringstid af færdige standardprodukter er (hvor intet andet er anført) op til 3 arbejdsdage. Når det drejer sig om Skabeloner regnes leveringstiden fra den dag hvor Praktisk IT modtager firmainformationer og evt. logo.

Alle produkter sendes elektronisk og du er selv ansvarlig for at opbevare en sikkerhedskopi. De fleste skabeloner indeholder kode, som bruges til at afvikle service for brugerne.

Personlig assistance og undervisning

Leveringssted og tid fremgår af ordrebekræftelsen eller telefonisk aftale. Afbestillingsfristen er, hvis intet andet er aftalt, som følger:

  • afbestilling indtil 14 dage før aftalt dato - ingen betaling
  • afbestilling mellem 13 og 6 dage før aftale, beregnet 50% honorar.
  • afbestilling inden for 24 timer før aftalen beregnes 75 % af honoraret.

Du hæfter under alle omstændigheder for aftalt indkøb af evt. kursusmateriale, lokaleleje eller andre udgifter til tredjepart, medmindre det kan afbestilles uden udgifter for Praktisk IT.

Copyright på materiale tilhører Praktisk IT, medmindre andet er aftalt, og må ikke distribueres til andre med eller uden betaling.

Udviklingsopgaver

Levering af og pris på udviklingsopgaver aftales for den enkelte opgave. Betaling forfalder ved aflevering af den løste opgave. Hvis en opgave strækker sig over et længere tidsrum kan Praktisk IT kræve a'conto-betalinger.

Når opgaven aftales modtager du besked om hvornår opgaven startes og forventet levering.

Når du modtager løsningen, forventes det at du tester og godkende det udførte arbejde. Hvis tidspunktet ikke passer med din kalender, må du meget gerne give besked, helst inden opgaveløsningen starter. Opgaver løses bedst og billigst hvis det kan ske i nogenlunde sammenhæng.

Som kunde er du ansvarlig for den endelige test og godkendelse. Hvis du ikke reagerer inden 14 dage efter afleveringen, forbeholder Praktisk IT sig ret til at betragte leverancen som godkendt.

Ved opgaver udført som faste tilbud skal testen være gennemført inden for 1 måned efter aflevering. Går der længere tid forbeholder Praktisk IT sig ret til at beregne timepris for evt. rettelser også selvom det falder inden for tilbudet (fordi PC'er og andet skal sættes op igen og koden findes frem og tankerne genopfriskes).

Opbevaring af udført arbejde
Du er selv ansvarlig for at opbevare en sikkerhedskopi af udførte opgaver. Skulle du komme til at mangle din kopi, er du er velkommen til at henvende dig og kan få en kopi, hvis Praktisk IT skulle have den liggende.

Hvis du fortryder en bestilling
Du kan afbestille/udskyde en udviklingsopgave op til 5 dage før forventet opstart, uden yderligere omkostninger. Ved senere afbestilling / udskydelse forbeholder Praktisk IT sig ret til at beregne et afbestillingsgebyr der dækker evt. udgifter og / eller tab Praktisk IT måtte have haft i forbindelse med forberedelsen.

Øvrige betingelser

Speciel tilrettet kode der købes af Praktisk IT ejes af kunden der har alle rettigheder til brug og evt. videreudvikling til eget brug. Du har som kunde ingen rettigheder til at videresælge koden / skabelonen i forretningsmæssigt øjemed. Medmindre andet er aftalt, forbeholder Praktisk IT sig ret til at genbruge kodeelementer, der er udviklet af Praktisk IT, i andre sammenhæng.

Copyright på skriftligt materiale og standardprodukter tilhører Praktisk IT, medmindre andet er aftalt.

Der gælder i øvrigt de almindelige danske handelsbetingelser.

Håndtering af data

Praktisk IT gemmer følgende informationer om kunderne:

  • Kundenavn (Firmanavn), Adresse, postnr, by, telefon, evt. EANnr, dato for sidste køb, Windowsversion, Officeversion, evt. købte standardprodukter
  • Kontaktpersonnavn, mail, direkte telefon

Oplysningerne er nødvendige for at Praktisk IT kan fremsende faktura og yde nødvendig service Du kan til enhver tid korrekse oplysningerne ved at skrive til Praktisk IT.

Persondata der tilhører jeres firma
Praktisk IT udfører support også på dokumenter, der indeholder personhenførbare data f.eks. lister i Excel eller kontrakter i Word. Det er ikke altid muligt at tømme dokumenterne for data / anonymisere data inden de sendes. I anmodes om at kryptere filer der indeholder data (Praktisk IT anbefaler at du sender kodeordet til filen pr. SMS til 3026 3212). kontakt@praktisk-it.dk er registreret som en sikker mail.

Opgavestilleren (dig eller din kollega) er ansvarlig for at kun de nødvendige data udleveres, samt at jeres Dataansvarlige informeres herom.

Praktisk IT opbevarer dokumenter med personhenførbare data på en kodeordssikret PC eller på SharePoint Online. Dokumenterne slettes fra Praktisk IT’s arkiv senest 14 dage efter opgaven er afsluttet.

Dokumenter med personhenførbare data medbringes ikke på bærbart udstyr. Hvis Praktisk IT har behov for at transportere data (f.eks. fordi jeg arbejder delvis hos mig selv og delvis hos jer) bliver dokumenterne distribueret via SharePoint Online.

Hvis opgaven indeholder dokumenter med personhenførbare data, vil I modtage en databehandlingsaftale, der er tilrettet den aktuelle opgave.

Priser

Udviklingsopgaver leveres efter medgået tid til konkurencedygtige priser. Som udgangspunkt afregnes minimum 3 timer og tiden regnes pr. påbegyndt halve time. Ring og få tilbud på din opgave (3026 3212).

Ved større opgaver og fast kundeforhold tilbydes en klippekortsordning hvor i køber timer og får mængderabat; 25 timer giver ca. 7% rabat, 50 timer giver 10% rabat. Klippekort kan ikke refunderes og skal bruges inden for 5 år. Når opgaver løses nedskrives timerne. Der gives også estimater og / eller faste tilbud til opgaver betalt med klippekortstimer.

Hvis du / I ønsker faktura fremsendt til en bestemt adresse eller på en bestemt måde, er kontaktpersonen ansvarlig for at informerer Praktisk IT om forventningerne.

Standard-produkternes pris er skrevet på produktsiderne. Hvor intet andet er nævnt er priser uden moms og pr. CVR-nr.

Transport
Der beregnes transport for medgået tid og udgifter.

  • Lolland / Falster beregnes 200 kr. + moms
  • Hovedstadsområdet og øvrige Sjælland beregnes 500 kr. + moms
  • Der ud over: Efter aftale.