Marker tekst i en tabulator-kolonne

Marker lodrette kolonner i en tabulator-opstilling.

Hvis teksten er opstillet i kolonner med brug af TABULATOR kan du markere en lodret kolonne ved at:

  1. Hold ALT-tasten nede
  2. Træk med musen.
    (Se figur 1)

12-12-2017


Figur 1