Marker tekst i en tabulator-kolonne

                                                                    12.12.2017 redigeret 20.10.2020

Marker lodrette kolonner i en tabulator-opstilling.

Hvis teksten er opstillet i kolonner med brug af TABULATOR kan du markere en lodret kolonne ved at:

  1. Hold ALT-tasten nede
  2. Træk med musen.
    (Se figur 1)

Figur 1