Tastatur-genveje

F2 bruges til at rette i en celle eller omdøbe filer

10.01.2017 opdateret 22.10.2020

F2 er go'

Når du trykker på F2 bliver cellen/feltet åbnet så du kan rette teksten. Hvis du f.eks. højreklikker og vælger <Omdøb> til en genvej på skrivebordet, så ligger et menupunktet <Omdøb> lige under menupunktet <Slet> og du kan let ramme forkert. Det sker ikke med F2.

En genvej på skrivebordet: Tryk F2 og ændre navnet
En fil i Stifinderen: Tryk F2 og ændre filnavnet
i et regneark (f.eks. Excel eller Calc): Tryk F2 og ændre indholdet af cellen

Skift mellem store og små bogstaver med SHIFT+F3 i Word

17.07.2015

Skift mellem STORE og små bogstaver

Hvis du ønsker at ændre alm. skrift til STORE BOGSTAVER eller omvendt i Word, kan du bruge genvejstasten SHIFT+F3

17.07.2015 opdateret 22.10.2020

Gentag kommandoer i regneark

I Excel kan kommandoer gentages med en genvejstast.

 • I Excel: <F4>
 • I Calc: CTRL+SHIFT+Y

Dette tips kan du bruge i MS Excel og LibreOffice Calc.

Gentage formateringsvalg

17.07.2015 opdateret 22.10.2020

Gentag formatering i regneark

I både Excel og LibreOffice Calc kan seneste formateringsvalg gentages med genvejstaster.

 • I Calc: <CTRL>+<SHIFT>+Y
  I Excel: ALT+RETUR
 • i Google Regneark: F4

Dette tips kan du bruge i MS Excel, LibreOffice Calc og Google Docs.

CTRL+BACKSPACE sletter fra markør til starten af ordet

Slet fra markør

Med dette lille fif kan du slette fra markørpositionen til enten starten eller slutningen af et ord

 • Fra markør til ordstart: <CTRL>+<BACKSPACE>
 • Fra markør til ordslut: <CTRL>+<DELETE>

Bonusinfo: Du kan også bruge dette fif til at slette hele ord af gangen. Bare hold <CTRL> nede, og tryk gentagne gange på enten <BACKSPACE> eller <DELETE>

CTRL+nr er genvejstast til overskrifter i tekstbehandling

Genvejstast til overskrifter

Du kan hurtigt indsætte en overskrift i Word eller Writer ved at trykke <CTRL>+overskriftsniveau.F.eks. giver <CTRL>+1 en overskrift på niveau 1

Som regel bliver næste afsnit af typen normal, men hvis ikke kan du trykke enten <CTRL>+<SHIFT>+N i Word eller <CTRL>+0 i Writer

Gentag en kommando

05-05-2014 opdateret 22.10.2020

Gentag en kommando i Word

Hvis du har brug for gentage et valg flere gange kan du: 

 1. Tryk F4

Hvis du f.eks. skal markere nye overskrifter i et Word-dokument kan du:

 1. Flyt til 1 overskrift-tekst
 2. Vælg overskriften i typografi-galleriet
 3. klik på næste overskrifttekst
 4. Tryk F4
 5. Gentag pk. 3 og 4 til du er igennem dokumentet
Gentag kommando i Writer

19-05-2014 opdateret 22.10.2020

Gentag en kommando i LibreOffice

​Hvis du har brug for gentage et valg flere gange kan du:

 1. Tryk CTRL+SKIFT+Y

Hvis du f.eks. skal gentage en formatering i Writer kan du:

 1. Flyt til den 1. tekst der skal være overskrift
 2. Vælg overskriften
 3. klik på næste tekst der skal være overskrift
 4. Tryk CTRL+SKIFT+Y
 5. Gentag pk. 3 og 4 til du er færdig
Tastaturgenvejen CTRL++

19-05-2015 opdateret 22.10.2020

Indsæt tomme rækker / kolonner i et regneark

Du kan tilføje rækker, kolonner eller celler ved at højreklikke og vælge Indsæt. Hvis du hellere vil benytte tastaturet kan du:

 1. Marker rækker eller kolonner hvor du ønsker at tilføje
 2. tryk CTRL++ (CTRL og plus-tegnet)

For at slette kolonner eller rækker skal du trykke CTRL+- (CTRL og minus-tegnet).

Dette tips kan du bruge i MS Excel og LibreOffice Calc

Fjern direkte formatering

05-05-2014 opdateret 22.10.2020

Fjern direkte formatering (fed m.v.) i Writer og Word

Genvejen til at fjerne al formateringen af et ord i Writer er:

 1. Marker den tekst hvor formateringen skal fjernes eller placer skrivemarkøren i ordet
 2. Tryk CTRL+M

I Word kan du i stedet bruge CTRL+MELLEMRUM.