Dokumenter med stående og liggende sider

12.10.2020

Ønsket af Leanne

Hvis du har brug for at nogle af siderne i dit dokument er liggende skal du bruge <Sektionsskift> til at adskille det.

Forstil dig at du har et dokument på 3 sider hvor side 1 og 3 er stående og side 2 er liggende.

 1. Skriv teksten på side 1
  I stedet for sideskift skal du:
 2. Vælg Fanen <Sidelayout> --> Menuen <Skift> --> gruppen <Sektionsskift> --> <Næste side>
 3. Skriv lidt så du kan genkende side 2
  I stedet for sideskift skal du:
 4. Vælg Fanen <Sidelayout> --> Menuen <Skift> --> gruppen <Sektionsskift> --> <Næste side>
 5. Ryk retur til side 2
 6. Vælg Fanen <Sidelayout> --> menuen <Retning> --> <Liggende>

Du skal være opmærksom på:
med denne metode vil et evt. sidehoved /-fod være ens på alle 3 sider. Det kan godt komme til at se lidt mærkeligt ud. Det kan du rette ved at:

 1. Placer skrivemarkøren på side 3 --> Dobbeltklik i Sidehovedet/fod (for at åbne værktøjerne - du er i sektion 3's sidehoved/-fod)
  På fanen <Sidehoved- og sidefodsværktøjer>:
 2. fravælg <Sammenkæd med forrige>
 3. Vælg <Forrige> (du er i sektion 2's sidehoved/-fod)
 4. fravælg <Sammenkæd med forrige>

Du har nu kopieret sidehovedet til alle 3 sektioner og kan rette dem hver for sig.

Stående - liggende - stående sider